Forskningsrådets ledamöter

Dessa 21 personer sitter i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Ordförande

Professor Jan Nilsson
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Huvudsaklig specialistkompetens: experimentell ateroskleros

Vice ordförande, ledamot

Professor Johan Grunewald
Prioriteringsgrupp: Lunga
Enheten för Lungmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm.
Huvudsaklig specialistkompetens: immunologi, lungmedicin

Ledamöter

Professor Anders Blomberg
Prioriteringsgrupp: Lunga
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Lungmedicin

Docent Magnus Bäck
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Center för Molekylärmedicin, Stockholm.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi; Experimentell kardiovaskulär forskning

Docent Göran Dellgren
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Huvudsaklig specialistkompetens: Thoraxkirurgi 

Professor Arne Egesten
Prioriteringsgrupp: Lunga
Avdelningen för lungmedicin och allergologi, IKVL, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Huvudsaklig specialistkompetens: Immunologi, KOL, astma.

Professor Ewa Ehrenborg
Prioriteringsgrupp: Hjärta
CMM, Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska universitetssjukhuset Solna i Stockholm.
Huvudsaklig specialistkompetens: Hjärt-kärlsjukdom och genetik.

Professor Christer Janson
Prioriteringsgrupp: Lunga
Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Huvudsaklig specialkompetens: astma, allergi, KOL, sömnapné

Professor Christina Jern
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: neurologi, klinisk genetik

Professor Lena Jonasson
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, internmedicin.

Professor Stefan Jovinge
Prioriteringsgrupp: Hjärta
SCC, Stamcellscentrum på Lunds universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, intensivvård, cellterapi..

Professor Bertil Lindahl
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Chef för Uppsala Clinical Research center, Akademiska sjukhuset Uppsala.
Huvudsaklig specialistkompetens: kardiologi och internmedicin

Professor Olle Melander
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Clinical Research Center, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Huvudsaklig specialistkompetens: Internmedicin, hypertoni och hjärt- kärlsjukdom.

Professor Anna-Carin Olin
Prioriteringsgrupp : Lunga
Institutionen för Medicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Enheten för Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Arbets- och miljömedicin, Allergologi, Luftvägsinflammation

Professor John Pernow
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi

Professor Annika Rosengren
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin.
Huvudsaklig specialistkompetens: kardiologi, invärtesmedicin

Professor Eva Rönmark
Prioriteringsgrupp: Lunga
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Epidemiologi om astma, allergi och KOL.

Professor Anna Strömberg
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiovaskulär omvårdnad, hjärtsvikt

Professor Åsa Tivesten
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Wallenberglaboratoriet för kardiovaskulär och metabol forskning, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin.
Huvudsaklig specialistkompetens: Internmedicin, experimentell kardiovaskulär forskning.

Professor Gunilla Westergren-Thorsson
Prioriteringsgrupp: Lunga
Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap,
Sektionen för Kärl- och Luftvägsforskning, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Huvudsaklig specialistkompetens: lungmedicin

Professor Olle Stendahl
Prioriteringsgrupp: Lunga
Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, IKE, på Hälsouniversitetet i Linköping.
Huvudsaklig specialistkompetens: Infektion-immunologi-inflammation fr.a. kroppens infektionsförsvar och mikrobiell patogenes.

Sidan senast uppdaterad 2016-06-27