Forskningsrådets ledamöter

Dessa 23 personer sitter i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Ordförande

Professor Jan Nilsson
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Huvudsaklig specialistkompetens: experimentell ateroskleros

Vice ordförande, ledamot

Professor Johan Grunewald
Prioriteringsgrupp: Lunga
Enheten för Lungmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm.
Huvudsaklig specialistkompetens: immunologi, lungmedicin

Ledamöter

Professor Anders Blomberg
Prioriteringsgrupp: Lunga
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Lungmedicin

Professor Jan Borén
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
Huvudsaklig specialistkompetens: Klinisk och experimentell forskning.

Professor Magnus Bäck
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Center för Molekylärmedicin, Stockholm.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi; Experimentell kardiovaskulär forskning

Docent Göran Dellgren
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Huvudsaklig specialistkompetens: Thoraxkirurgi 

Professor Arne Egesten
Prioriteringsgrupp: Lunga
Avdelningen för lungmedicin och allergologi, IKVL, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Huvudsaklig specialistkompetens: Immunologi, KOL, astma.

Professor Per Eriksson
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, Solna.
Huvudsaklig specialistkompetens: Lipider, fibrinolys och risk för hjärtinfarkt, aortaaneurysm, aortaklaffassocierad aortasjukdom.

Professor Lena Jonasson
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi, internmedicin.

Professor Lars Lind
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, 
Huvudsaklig specialistkompetens: Hjärt-kärlepidemiologi, biomarkörer och kliniska prövningar.

Professor Cecilia Linde
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Medicin,  Karolinska institutet, Solna.
Huvudsaklig specialistkompetens: Hjärtsvikt, devicebehandling, kvinnor och hjärtsjukdomar.

Docent Anne Lindberg
Prioriteringsgrupp: Lunga
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Epidemiologi med fokus på obstruktiva lungsjukdomar, KOL och astma, allergi.

Professor Eva Lindberg
Prioriteringsgrupp: Lunga
Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Huvudsaklig specialistkompetens: Sömnrelaterade andningsrubbningar, KOL, epidemiologi.

Professor Bo Norrving
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Huvudsaklig specialistkompetens: Neurologi, klinisk strokeforskning.

Professor Anna-Carin Olin
Prioriteringsgrupp : Lunga
Institutionen för Medicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Enheten för Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Arbets- och miljömedicin, Allergologi, Luftvägsinflammation

Professor Gunilla Olivecrona
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för medicinsk biovetenskap, Karolinska Institutet
Huvudsaklig specialistkompetens: Lipoproteinmetabolism, kardiovaskulär sjukdom.

Professor Marju Orho-Melander
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Lunds universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Diabetes och kardiovaskulär sjukdom, genetisk epidemiologi.

Docent Lena Palmberg
Prioriteringsgrupp: Lunga
IMM Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Huvudsaklig specialistkompetens:  Kronisk bronkit, KOL.

Professor John Pernow
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Medicin, enheten för kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiologi

Docent Thomas Schön
Prioriteringsgrupp: Lunga
Avdelningen för Medicinsk Mikrobiologi, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi och Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Linköpings Universitet
Huvudsaklig specialistkompetens: Tuberkulos och Infektion-immunologi-inflammation.

Professor Anna Strömberg

Prioriteringsgrupp: Hjärta
Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet.
Huvudsaklig specialistkompetens: Kardiovaskulär omvårdnad, hjärtsvikt

Professor Åsa Tivesten
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Wallenberglaboratoriet för kardiovaskulär och metabol forskning, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin.
Huvudsaklig specialistkompetens: Internmedicin, experimentell kardiovaskulär forskning.

Professor Marie Wahren-Herlenius
Prioriteringsgrupp: Hjärta
Institutionen för Medicin, CMM, Karolinska institutet, Stockholm.
Huvudsaklig specialistkompetens: Experimentell kardiovaskulär forskning, immunologi.