Din gåva stödjer

Tack vare generösa privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till över 250 forskningsprojekt! Forskning som annars inte vore möjlig.

Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer samt hur vi bättre ska diagnostisera och behandla hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Här på webbplatsen och i våra rapporter presenterar vi ett urval av de upptäckter och resultat som gjordes förra året i de projekt vi stödjer.

De forskningsområden som Hjärt-Lungfonden stödjer är: astma, diabetes, barns hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kvinnors hjärtsjukdom, kärlkramp, plötsligt hjärtstopp, sömnapné och tuberkulos.

Här hittar du de senaste rapporterna.