Din gåva stödjer

Tack vare dina och andra personers gåvor kan vi på Hjärt-Lungfonden stödja cirka 250 forskningsprojekt! I Forskningsrapporten 2015 kan du läsa om de resultat som du varit med och bidragit till genom dina gåvor. Forskningen gör skillnad och räddar liv.

Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer samt hur vi bättre ska diagnostisera och behandla hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. I Forskningsrapporten 2015 presenterar vi ett urval av de upptäckter och resultat som gjordes förra året i de projekt vi stödjer.

Forskningsområdena är följande: astma, diabetes, barns hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kvinnors hjärtsjukdom, kärlkramp, plötsligt hjärtstopp, sömnapné och tuberkulos.