Från gåva till forskning

Tack vare era gåvor fick fler än hundra forskare anslag på totalt 306 miljoner kronor från oss under 2016. Våra forskare för oss närmare vår vision: en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Här kan du läsa om aktuell forskning, hur Hjärt-Lungfonden arbetar och hur din gåva används för att göra så stor nytta som möjligt för de som drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.