Kan man blivit smittad med tbc trots vaccinationen på 50-talet?

Vaccinationen mot tbc på 50-talet ger inte ett fullständigt skydd mot tuberkulossmitta. Den positiva reaktionen kan mycket väl vara ett tecken på att man varit smittad med tuberkelbakterier men reaktionen skiljer inte på om man har haft en infektion med tuberkelbakterier eller om det är ett resultat av vaccinationen.

Professor Kjell Larsson