Hur vanligt är det med tuberkulossmitta bland barn i Sverige?

Det är i Sverige ovanligt med tuberkulossmitta bland barn, åtminstone om man ser till antalet som utvecklar sjukdom. Under de senaste åren har i genomsnitt färre än tio barn per år insjuknat i tuberkulos i åldrarna 0-6 år, och omkring 20 barn/år i åldrarna 7-17 år.

När barn smittas kan de utveckla den ”primära typen av tuberkulos”, som kan kännetecknas av allmänna infektionstecken, men symptomen kan vara mycket små och svåra att upptäcka. Om man röntgar barnet finner man ofta förstoring av lymfkörtlar kring de stora luftrören i lungorna.  Denna form kan i sällsynta fall leda till andra tuberkulosformer genom spridning av tuberkelbakterien i blodet.

Professor Claes-Göran Löfdahl