Har en person som blivit vaccinerad mot tbc som barn skyddet kvar som vuxen?

Detta innebär ett visst, men inte fullständigt skydd. Man kan testa om man är skyddad genom att göra ett så kallat PPD-test.

Professor Kjell Larsson