Är tuberkolus ärftligt?

Tuberkulos är en bakteriell sjukdom, som smittar genom att man inandas bakterier från en tuberkulossjuk patient som hostar.  Den är således inte ärftlig.

Professor Claes-Göran Löfdahl