När kommer en ersättare till Waran?

Läkemedlet heter Pradaxa och har samma skyddande effekt som Waran vid förmaksflimmer. Den har också mindre biverkningar och kräver inte återkommande kontroller som Waran. Pradaxa är i Sverige idag godkänt för att minska risk för proppbildning efter stora operationer men man håller på att se över om man ska ändra rekommendationerna till att också innefatta förmaksflimmer. Problemet är priset, Pradaxa är många gånger dyrare än Waran även om man tar med kostnaderna för provtagning.

Professor Jan Nilsson