Kan stamceller ersätta hjärnvävnad vid stroke?

Det pågår mycket forskning om att ersätta skadad hjärnvävnad med stamceller. Forskningen är dock ännu på experimentstadiet och det troligen tyvärr länge till det kan bli en behandling som kan användas på människa.

Professor Jan Nilsson