Kan man i efterhand se/upptäcka att man haft en stroke?

Det stämmer att man ibland med magnetkamera kan se tecken på en genomgången stroke utan att man upplevt några symptom. Det är främst hos äldre man kan se det. Symptomen vid stroke är vanligen svaghet i en arm eller ben, talsvårigheter, syn problem eller personlighetsförändring.

Professor Jan Nilsson