Kan man få smakbortfall eller smakförändringar efter en stroke?

Smakbortfall eller ändrad smak (dysgeusia eller gustatory dysfunction) efter stroke är inte vanligt men finns beskrivet efter skador som är specifikt lokaliserade till vissa regioner (pons, bakre cortex gyrus cinguli, vissa delar av thalamus).  Eftersom tillståndet är ovanligt är det inte lätt att få fram kunskap i litteraturen. Hjärnan har en viss läkningsförmåga, men har ingen förbättring skett på ett år kan man knappast räkna med utläkning.

Professor Anders Waldenström