Går det att kontrollera om man har ärftliga anlag för att få stroke? | Hjärt-Lungfonden

Går det att kontrollera om man har ärftliga anlag för att få stroke?

Ja, det finns vissa anlag som man kan ta reda på om man har.

Professor Anders Waldenström