Går det att kontrollera om man har ärftliga anlag för att få stroke?

Ja, det finns vissa anlag som man kan ta reda på om man har.

Professor Anders Waldenström