Finns det något samband mellan tandinfektion och stroke?

Flera studier har rapporterat sambandet mellan tandinfektion och tandlossning, och ökad hjärt-kärlsjukdom. Det är dock oklart om detta är ett direkt samband, så att tandinfektionen bidrar till ökad hjärt-kärlsjukdom. Exempelvis är rökning en stark riskfaktor för både tandinfektion och hjärt-kärlsjukdom. Det finns än så länge dåligt med studier kring stroke och tandinfektion.

Professor Jan Borén