Finns det någon forskning som påvisar förbättring vid känselbortfall efter stroke?

Tyvärr finns det ingen bra behandling mot känselbortfall efter stroke. En del tycker att fysisk aktivitet och beröring hjälper för stunden.

Professor Jan Nilsson