Vad vet man om graviditet och sömnapné?

Det är inte ovanligt att problem med snarkning ökar under graviditet och det kan också vara kopplat till sömnapné. Det är inte känt att detta ska medföra några risker för barnet. Däremot är sömnapné hos gravida kopplat till en risk för högt blodtryck hos mamman så det är viktigt att man kontrollerar det.

Professor Jan Nilsson