Vad har sarkoidos för ursprung och är den ärftlig?

Orsaken till sarkoidos är okänd. I allmänhet läker sjukdomen ut efter 1-2 år. Det kan emellertid hända att man får nya senare insjuknande, men det är förhållandevis ovanligt. Sarkoidos är inte en sjukdom som ärvs direkt från föräldrar till barn.

Professor Claes-Göran Löfdahl