Kan sarkoidos bero på amalgan eller nötkreaturtuberkulos? | Hjärt-Lungfonden

Kan sarkoidos bero på amalgan eller nötkreaturtuberkulos?

Mycket forskning pågår för att klarlägga orsaken till sarkoidos. Det finns inga hållpunkter för att varken amalgam eller nötkreaturstuberkulos är orsaken.

Professor Claes-Göran Löfdahl