Kan sarkoidos bero på amalgan eller nötkreaturtuberkulos?

Mycket forskning pågår för att klarlägga orsaken till sarkoidos. Det finns inga hållpunkter för att varken amalgam eller nötkreaturstuberkulos är orsaken.

Professor Claes-Göran Löfdahl