Hur vanligt är sarkoidos och pulmonell hypertension?

Pulmonell hypertension kan förekomma vid sarkoidos men är inte en vanlig komplikation till sjukdomen. Lungtransplantation kan göras när lungorna fungerar så dåligt att adekvat syresättning av kroppens vävnader inte kan upprätthållas. Blodets syresättning bedöms genom att man tar ett blodprov från en artär och mäter syrgas och koldioxid i blodet.

Professor Kjell Larsson