Hur ställer man diagnosen sarkoidos och hur kan man lindra värk?

Diagnos kan ställas genom att man tar vävnadsprover direkt från det organ som ger symptom. Viss typ av röntgen kan även vara till hjälp.

För att lindra ledvärken används ofta inflammationsdämpande läkemedel, till exempel ipren, brufen eller liknande. Om man har besvär från muskler och leder är reumatologerna bäst lämpade att ta hand om utredning och behandling.

Eva Törnquist-Kejonen