Hur många har diagnosen sarkoidos i Sverige?

Eftersom sarkoidos är en sjukdom som inte alltid upptäcks är dess förekomst svår att ange exakt men man räknar med att cirka 1 500 personer i Sverige får sarkoidos varje år. De flesta fall av sarkoidos läker ut utan bestående skador.

Professor Kjell Larsson