Hur långt har forskningen om sarkoidos kommit?

Sarkoidosforskningen är mycket aktiv och en av de viktigaste frågorna är vad som egentligen orsakar sjukdomen. Vi vet inte det, men en grupp i Stockholm arbetar intensivt för att utröna orsaken. Dessa stöds av Hjärt-Lungfonden. Utvecklingen av sjukdomen hos olika patienter kan variera mycket. Många manifestationer av sjukdomen kan spontant gå tillbaka och därför är det svårt att förutsäga hur långtidsutvecklingen är för en patient.

Professor Claes-Göran Löfdahl