Vad händer när man utsätts för passiv rökning?

Tobaksrök, såväl den som rökaren själv drar ner i lungorna som den som personer i rökarens omgivning exponeras för, består av flera tusen komponenter, av vilka många är skadliga för människokroppen. Den skadliga effekten uppkommer sannolikt genom att ett flertal av dessa ämnen verkar tillsammans. Det är känt att passiv rökning ökar risken för både lungcancer och KOL. Denna riskökning är dock oerhört mycket mindre än för aktiva rökare. 

Professor Kjell Larsson