Kan flimmerhåren växa tillbaka om man slutar röka?

De celler i luftrören som har flimmerhår påverkas bland annat av rökning så att borttransporten av slem försämras. Efter att man slutat röka återfår man åtminstone delvis flimmerhårsfunktionen. Det leder till att man återfår en normal slemtransport och därmed blir mindre beroende av hostan som hjälp för att transportera bort slemmet i luftvägarna.

Professor Claes-Göran Löfdahl