Hur påverkar rökningen hjärtat?

Utveckling av åderförkalkning påskyndas av rökning via inflammatoriska processer. Lekmannamässigt skulle man kunna säga att inflammation ingår som en viktig del i åderförkalkningsprocessen och att rökning sätter ytterligare fart på den inflammationen.

Professor Anders Waldenström