Finns det forskning som visar på att det är bra att sluta röka om man har hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är resultatet av olika sjukdomar, bland annat arterioskleros/ischemisk hjärtsjukdom. En av de viktigaste orsakerna till ischemisk hjärtsjukdom är just rökning och man vet att det i det läget lönar sig att sluta röka. Man kan i princip med stor säkerhet säga att det alltid lönar sig att sluta röka. Det är aldrig för sent, det blir alltid värre av att fortsätta.

Professor Anders Waldenström