Är KOL ett förstadium till lungcancer?

KOL är inte ett förstadium till lungcancer. Det är två helt olika sjukdomar. Båda har rökning som gemensam riskfaktor, och patienter som har drabbats av KOL löper en något större risk än andra rökare att få lungcancer.

Professor Claes-Göran Löfdahl