Vilken är orsaken till Syndroma X?

Syndrom X är en sjukdom som jag har lagt ner mycket tid och forskning på. Jag menar att den har med kaliumjonläckage genom hjärtcellernas membran att göra. Det finns annan uppfattning om detta men ingen har någon bevisad och accepterad förklaring och någon bra behandling finns tyvärr inte heller. Besvären kan vara betydande (bröstsmärtor) men leder mig veterligt aldrig till något allvarligt tillstånd med fara för livet.

Professor Anders Waldenström