Vilka är riskerna med en förtjockad hjärtmuskel?

Det här tillståndet kallas för hypertrof kardiomyopati och innebär att delar av hjärtmuskeln kan förtjockas. Det kan finnas i allt från lindriga former som inte ger några som helst besvär till allvarliga former som påverkar hjärtats pumpförmåga och ger upphov till hjärtsvikt. När det krävs behandling använder man sig i första hand av läkemedel som underlättar för hjärtat att pumpa och ibland också av pacemakerbehandling.

Professor Jan Nilsson