Vad är pulmonalisstenos?

Stenos betyder förträngning, i detta fall gäller det förträngning av pulmonalisklaffen, det vill säga en backventil som sitter mellan höger kammare och lungpulsådern.

Professor Anders Waldenström