Hur påverkar plötsligt hjärtstopp hjärnan och minnet?

Vid hjärtstopp finns alltid en risk att det uppstår skador på hjärnan på grund av syrebrist. Det finns många sätt att utvärdera detta men viktigaste är att man ser om det uppstår någon typ av personlighetsförändring.

Professor Jan Nilsson