Hur går en "transesofagal eco usk" till?

Det är en ekokardiografisk undersökning av hjärtat där en lillfingertjock kabel innehållande ultraljudssändare förs ner i matstrupen. Den här typen av undersökning görs i vissa fall när man behöver få en särskilt bra bild av hjärtat. Först får man lokalbedövning i svalget för att minska obehaget. Själva undersökningen tar 5-15 minuter.

Professor Jan Nilsson