Finns det något alternativ till arbets-EKG?

Om man inte har möjlighet att genomföra ett arbetsprov finns det en undersökning där man istället injicerar ett ämne som heter adenosin och följer hur EKG förändras. Metoden finns tillgänglig på de flesta större sjukhus.

Professor Jan Nilsson