Var i Sverige finns den bästa kunskapen om lungfibros och dess handläggning?

Kunskapen om lungfibros är stor vid många lungkliniker i landet men den mest framstående forskningen bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Professor Kjell Larsson