Finns det någon pågående forskning om lungfibros i Sverige?

Det pågår forskning kring lungfibros på flera ställen i Sverige. Hjärt-Lungfonden stödjer sådan forskning bl.a. på Karolinska Institutet. Lungfibros kan innebära många olika sjukdomstillstånd, och man måste veta mer för att kunna beskriva behandlingen. För detta får man vända sig till behandlande doktor.

Professor Claes-Göran Löfdahl