Vad menas med kronisk bronkit, är det samma sak som KOL?

Kronisk bronkit betyder att man har hosta och upphostningar dagligen minst tre månader/år under minst två på varandra följande år. Man kan ha KOL och samtidigt uppfylla kraven för att ha kronisk bronkit, men i Sverige kallar vi då tillståndet för KOL. Man kan också ha kronisk bronkit utan att ha KOL, och i denna situation ger vi patienterna diagnosen krionisk bronkit.

Professor Claes-Göran Löfdahl