Hur ser överlevnadsstatistiken ut efter en lungtransplantation?

Någon god statistik för längre överlevnad än upp mot 10 år finns inte eftersom de första trevande stegen med lungtransplantationer gjordes kring 1990. Metodiken var då inte så god som den är nu, och den är hela tiden under utveckling. Hjärt-lungfondfen stöder fortsatt forskning för att ytterligare förbättra möjligheterna. En nyligen gjord redovisning av de svenska resultaten av alla 512 patienter som transplanterats visar att tio-årsöverlevnaden är över 50 procent, vilket är klart bättre än internationella data. Dubbelsidig lung-transplantation ger något bättre överlevnad.

Professor Claes-Göran Löfdahl