Går det att leva utan en lunga?

Man kan leva med en normal lunga. Lungorna har normalt extrakapacitet, då det ju är samma lungor man använder i vila som då man anstränger sig kraftigt, till exempel åker ett vasalopp. Det är visserligen så att med en lunga kan man inte vara framgångsrik idrottsman, men man klarar sina dagliga behov. Situationen är givetvis annorlunda om man har en nedsatt lungfunktion till exempel KOL före en operation.

Professor Claes-Göran Löfdahl