Forskas det om lungsjukdomen pullmonell hypertension?

Pulmonell hypertension betyder att blodtrycket är högt i lungkretsloppet, dvs de kärl som går från lungorna till hjärtat. Detta kan uppkomma av många olika orsaker. Vid sklerodermi eller systemisk skleros som sjukdomen idag kallas är engagemang av lungorna vanligt och det är inte helt ovanligt med pulmonell hypertension. Det är omöjligt att säga något om prognosen på det underlag du ger. Forskningen inom detta område är tämligen omfattande ur ett internationellt perspektiv.

Professor Kjell Larsson