Finns det några effektstudier som ställer fytosteroler mot omega-3 (EPA)?

Det finns ett visst intresse för fytosteroler även i Sverige men någon direkt jämförande studie mellan effekter av någon fytosterol och Omega-3-intag känner jag inte till.

Professor Jan Nilsson