Vad är det skillnaden mellan hjärtinfrakt och kärlkramp?

Vid hjärtinfarkt blir det helt stopp i ett av de kärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Den delen av hjärtmuskeln dör vilket vi kallar för hjärtinfarkt. Vi angina pectoris (eller kärlkramp) finns det en förträngning i blodkärlet som bara delvis stryper blodflödet. Den del av hjärtmuskeln som försörjs av det kärlet drabbas av syre brist vilket ger upphov till smärta men syrebristen är inte så svår muskelområdet dör.

Professor Anders Waldenström