Finns det någon ny forskning kring kranskärlssjukdom?

Risk för kranskärlssjukdom kan mycket väl ärvas från far till dotter. De vanligaste ärftliga riskfaktorerna ger höga blodfetter och för dem kan man ganska lätt se om man ärvt den ökade risken. Om man inte har några av de vanliga riskfaktorerna och även i övrigt lever efter de rekommendationer som finns har man en låg risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Det finns mycket ny forskning om kranskärlssjukdom. En del av det finns beskrivet på fondens hemsida.

Professor Jan Nilsson