Hur mycket har det forskats om medicinen Medikin?

Forskningen ang. de kroppsegna äggviteämnen som deltar i kroppens eget infektionsförsvar är fortfarande i sin linda.  Det rör sig om intressanta fynd om försvar mot infektioner i luftvägsslemhinnan men det kommer att dröja många år innan detta ens kan övervägas som behandlingsalternativ i den kliniska vardagen.

Professor Kjell Larsson