Hur länge kan man leva med KOL i stadium 4?

Detta varierar oerhört mycket mellan olika individer. Vissa personer sjunker i lungfunktion, ned till en låg nivå, för att sedan ha en oförändrad lungfunktion under många år. Andra förlorar snabbt lungfunktionen och utvecklar andningsinvaliditet vilket kan leda till en för tidig död. Svaret på din fråga är således nej, det finns inget generellt svar på hur länge man kan leva med KOL stadium 4.

Professor Kjell Larsson