Har forskningen visat att man kan få KOL utan att röka?

Man kan få KOL utan att röka. I Sverige har närmare 10 % av alla kvinnor med KOL aldrig rökt. Vid reumatisk sjukdom kan även lungorna drabbas och sjukdomen kan ge upphov till an lungfunktionsnedsättning som enligt lungfunktionstestet (spirometri) mycket liknar den man ser vid KOL.

Professor Kjell Larsson