Ökar risken kraftigt att få KOL om man har haft många luftvägsinfektioner som barn?

Man har ökad risk att få KOL om man haft mycket luftvägsinfektioner som barn och därefter exponeras för skadliga ämnen i vuxen ålder. Dessa skadliga ämnen är oftast tobaksrök. Om man inte röker, eller exponeras för skadliga ämnen t ex i sitt yrke, innebär infektioner som barn inte påtagligt ökad risk för KOL som vuxen. 

Professor Kjell Larsson