Finns det behandling/rehabilitering för patienter som fått diagnosen KOL – emfysem?

Något som påverkar alveolerna och deras antal känner vi inte till idag. Däremot är det väl känt att patienter med KOL mår bättre av sjukgymnastik och andra rehabiliterande åtgärder. Detta är något vi rekommenderar patienter med måttligt svår och svår KOL. På vissa kliniker finns idag speciella mottagningar där man också har sjukgymnaster som instruerar patienter hur man skall träna för att må bättre. Det gäller att förbättra muskelstyrkan allmänt, och på så sätt kvarhålla och förbättra livskvaliteten.

Professor Claes-Göran Löfdahl