Finns det forskning om hur fort man dör om man fortsätter röka efter diagnosen KOL?

Det är olika för olika människor. Det är dock tämligen säkert att en begynnande försämring fortsätter om man inte slutar att röka. Hos vissa personer går denna försämring mycket fort medan andra har en långsammare försämringshastighet. Från och med cirka 30 års ålder förlorar friska icke-rökare lite av sin lungfunktion för varje år som går. Denna försämringshastighet kan vara 3 eller till och med 4 gånger snabbare hos rökare. Om man slutar att röka får man ofta tillbaka lite av den förlorade lungfunktionen men den fortsatta försämringen blir långsammare och sker i samma takt som den åldersberoende försämring som man ser hos icke-rökare.

Professor Kjell Larsson