Finns det mediciner som kan bromsa försämringsperioder hos svårt sjuka KOL-patienter?

För närvarande gör man undersökningar av flera olika nya tänkbara mediciner, som kan komma att finnas i behandlingen av KOL inom en ca 5 år. Den nya KOL-medicinen Daxas har nu registrerats och finns tillgänglig i Sverige. Daxas förebygger försämringsperioder vid KOL, speciellt hos de personer som har mycket hosta och upphostningar av slem. Medicinen tas i form av en tablett dagligen.

Professor Kjell Larsson