Finns det forskning kring hur man skulle kunna "bygga upp" skadad lungvävnad?

Ett mycket stort framsteg skulle vara om man kan återuppbygga lungvävnaden, och dagens s.k. stamcellsforskning kan möjligen få sådana positiva effekter i en mer avlägsen framtid. Redan idag kan man säga att framtiden trots allt ser bättre ut för KOL-patienterna, och med ytterligare forskningsinsatser kan vi skönja ännu fler omvälvande förbättringar.

Professor Claes-Göran Löfdahl