Spelar vätskeintaget någon roll vid hjärtsvikt?

Det är fortfarande så att man rekommenderar att begränsa sitt intag av vätska om man lider av hjärtsvikt. När hjärtat sviktar ansamlas vätska i kroppens vävnader. En vanlig och effektiv behandling är att man med vätskedrivande läkemedel försöker ta bort överskottet på vätska, och det är då viktigt att man inte fyller på med ny.

På grund av det här är det inte ovanligt att patienter med hjärtsvikt upplever en känsla av törst trots att kroppen har den vätska den behöver. Hur noga man måste vara med sin vätskekontroll beror naturligtvis på hur svår hjärtsvikt man har. Viktökning och svullna anklar är typiska tecken på att vätska ansamlats i vävnaderna.

Professor Jan Nilsson